Emma Holmsen

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Hej!

    En kreativ grafik och en smart lösning på ”ytberäkningsproblemet” vi talade om. En fundering – kanske hade det blivit bättre om du inte hade ritat ägget som utgör diagrammet, utan frilagt ett riktigt ägg (ett av de tre, kanske)… men nu är det ju å andra sidan väldigt tydligt vad som är diagram och vad som inte är det…
    Informationen är visserligen från avdelningen Kuriosa, men det har också sin plats. Väcker lite frågor också – varför ska toppen vara nedåt? Övriga – vad är det? Råa?
    Liten anmärkning: Du har gjort texten fet, men den är ändå lite svår att läsa, särskilt Visste du att?. Regel: linjärt texttypsnitt på bilder o rasterplattor.

Lämna ett svar