Alice Hermansson

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. En fungerande grafik med intressant statistik över de populäraste progrsammen på svenska universitet. Skulle kunna publiceras i någon universítetstidning, med vissa justeringar. Rubriken är tyvärr inte korrekt – de flesta vill faktiskt inte bli jurister, utan något annat. ”Flest vill bli jurister” hade varit bättre. Du är inte ensam om att ta fel här – det är vanligt, även bland etablerade journalister, att skriva t ex ”flertalet” när man menar ”ett flertal”. Men det är en betydelseskillnad.
    Själva diagrammet är tydligt och lättilgängligt och syns bra mot den nedblekta bakgrunden. Avstånd och linjering är bra, kanske hade rubriken kunnat linjera i vänsterkant med staplarna. Och källhänvisningarna flyttas lite till vänster så att de inte låg kant i kant med bakgrundsplattan.
    Den förklarande texten är mycket bra.
    //Erik

Kommentera