Cecilia Oscarsson

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. En tydlig och lättilgänglig grafik, med information av stort allmänintresse. Din rubrik är lite missledande, av den här informationen kan vi inte se att FB tappar – för att visa förändring över tid behövs ett linjediagram eller grupperade staplar över ett par år.
    Med en annan rubrik är grafiken klart publicerbar – möjligen kunde texten ”procent användare…etc” gjorts i lite mindre grad och linjerats med nedersta stapeln.
    Annars följer grafiken alla grafiska regler med riktiga avstånd och konsekvens.
    //Erik

Kommentera