Rebecka Andersson

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. En trevlig nyhetsgrafik som dock lider av en svaghet – diagrammet är inget diagram. Staplarna är lika långa och visar därför ingenting. Ska detta fungera måste du justera längden på staplarna i proportion till antalet kaffekoppar/dag.
    Även formuleringen ”resp person per land” bör ändras – ”en person i respektive land”. Och kolla stavningen.
    Annars är det en trevlig bakgrundsbild och en fungerande formgivning. De små kaffekopparna är en fin detalj.
    //Erik

Kommentera